Chcesz się z nami skontaktować lub zgłosić awarię?

(58) 380 21 20

PSZOK 504 236 599

o Nas Czym się zajmujemy?


Kontynuacją realizacji zadań własnych Gminy Kaliska w zakresie: wodociągów i zbiorowego zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Prowadzimy obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kaliskach a także kotłowni. Gmina Kaliska powołała w dniu 7 grudnia 2020 roku do życia Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Kaliska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i od dnia 1 stycznia 2021 roku powierzyła mu obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.

Sprawdź więcej klikając przycisk poniżej!

Więcej

Pobór i dostarczanie wody

Zaopatrujemy mieszkańców Gminy Kaliska w wodę z trzech ujęć wody zlokalizowanych w miejscowościach Kaliska, Piece i Cieciorka o łącznej maksymalnej wydajności 144 m3/h.
zobacz więcej

Oczyszczanie ścieków

Siecią kanalizacji sanitarnej o długości 64,4 km obsługujemy ponad 82% mieszkańców gminy Kaliska i ponad 98% Aglomeracji Kaliska. Ścieki doprowadzane są do...
zobacz więcej

Obsługa kotłowni

Prowadzimy obsługę eksploatacyjną kotłowni opalnej peletem, zautomatyzowanej, o mocy 350 kW wraz z nadzorem pracy sieci i instalacji centralnego ogrzewania obiektów zasilanych z tejże kotłowni.

Odpady komunalne

Dajemy usługę obsługi uruchomionego w 2020 roku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Kaliska.

Pliki do Pobrania

Czytaj Aktualności

© 2024 pukkaliska.pl. All rights reserved.
Projekt i realizacja