Chcesz się z nami skontaktować lub zgłosić awarię?

(58) 380 21 20

PSZOK 504 236 599

Odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych

Siecią kanalizacji sanitarnej o długości 64,4 km obsługujemy ponad 82% mieszkańców gminy Kaliska i ponad 98 % Aglomeracji Kaliska. Ścieki doprowadzane są do zmodernizowanej w 2019 roku Oczyszczalni Ścieków Kaliska o maksymalnym średniodobowym przepływie 700 m3/dobę. Jest to oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna z pełnym mechanicznym oraz zintegrowanym, biologicznym oczyszczaniem ścieków. Oczyszczalnia ścieków podłączona jest do nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW, wytwarzającej energię elektryczną wyłącznie na potrzeby oczyszczalni. Oczyszczalnia ścieków wyposażona jest w punkt zlewczy ścieków dowożonych od mieszkańców gminy, nie podłączonych do kanalizacji. Nie przyjmujemy ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków.

© 2024 pukkaliska.pl. All rights reserved.
Projekt i realizacja